SVĚŘTE SE PROFESIONÁLŮM...

Zakládáme si na zkušenostech, odbornosti a individuálním přístupu ke klientům

KOMPLEXNÍ  PROJEKČNÍ  A  INŽENÝRSKÉ  SLUŽBY

Návrhy a vizualizace

 • zpracování základního konceptu projektu
 • architektonické a dispoziční studie
 • 3D vizualizace návrhů


Projektová dokumentace

 • vypracování projektové dokumentace ve všech potřebných stupních (pro ohlášení stavby, pro stavební povolení ap.)
 • projektová dokumentace pro dotaci Nová zelená úsporám
 • projektová dokumentace pro dotaci Dešťovka

Služby energetického specialisty

 • průkazy energetické náročnosti budov PENB
 • energetické posudky pro dotace Nová zelená úsporám

Rozpočty staveb


 • orientační náklady na projekt nebo rekonstrukci
 • rozpočty pro banky k hypotékám
 • slepé výkazy výměr
 • položkové rozpočty dle cenové soustavy ÚRS

Inženýrská činnost

 • povolení staveb včetně vyjádření správců sítí a stanovisek dotčených orgánů
 • vyřízení dotací Nová zelená úsporám a Dešťovka
 • stavební dozor a zastupování investora
 • činnost autorizovaného inženýra

Poradenská činnost

 • konzultace stavebních záměrů a postupů prací na stavbě
 • konzultace v oblasti stavební legislativy