Projekce

Nabízíme veškerou projekční činnost nutnou pro realizaci Vašich stavebních záměrů realizovanou v digitální podobě v CAD systémech s možností 3D vizualizací.

1. Architektonické studie a návrhy

Dle požadavků a možností klienta:

 • zpracování stručných návrhů stavby, situace stavby (návrh optimálního umístění stavby na pozemku, návrh připojení na komunikaci a inženýrské sítě, zasazení stavby do terénu),
 • návrhy půdorysů a funkčních uspořádání místností, řezy (výškové poměry podlaží, střech, terénu),
 • pohledy (vzhled fasády a objektu),
 • předběžné kalkulace nákladů.

2. Projektování staveb

Zpracování projektové dokumentace potřebné pro všechny etapy výstavby dle požadavků stavebního zákona a souvisejících vyhlášek pro:

 • novostavby rodinných, bytových a drobných staveb,
 • rekonstrukce, stavební úpravy,
 • přístavby, nástavby, půdní vestavby,
 • technické vybavení budov.

3. Zajištění podkladů pro následující realizaci záměrů klienta a další projekční činnost spojenou s tímto záměrem

 • pasport stavby,
 • podrobné zaměření objektů a jejich fotodokumentace jako podklad pro následující projekční činnost,
 • geodetické zaměření.

4. Rozpočty

 • odhad investičních nákladů,
 • položkové rozpočty a výkazy výměr.

5. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov PENB