Stavební dozor

Zajistíme Vám služby stavebního dozoru jehož nutnost stanoví stavební zákon a ukládá stavebníkovi zajistit si stavební dozor, tj. autorizovanou osobou při provádění stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení a stavby vyžadující ohlášení. Rozsah této činnosti stavebního dozoru stanoví stavební zákon a jde zejména o kontrolu provádění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem.