Inženýring

Zajišťujeme veškerou administrativní činnost potřebnou před zahájením stavby, v průběhu provádění stavebních prací až po dokončení a provoz staveb.

1. Předprojektová inženýrská činnost

  • jednání se stavebním úřadem
  • zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení
  • zastupování při jednáních s dotčenými orgány

2. Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo ohlášení stavby, zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu

  • zpracování projektové dokumentace
  • jednání s příslušnými orgány a stavebním úřadem
  • zajištění všech podmínek pro udělení stavebního povolení
  • zajištění podkladů ke kolaudačnímu řízení stavby – revize, zkoušky, certifikáty

3. Inženýrská činnost při realizaci staveb a zajišťování výběrových řízeních na dílčí dodavatele stavebních prací a koordinace dodavatelů při výstavbě