Ing. Karel Korbiel staví na několikaletých zkušenostech s navrhováním a řízením mnoha rozsáhlých stavebních projektů a nabízí Vám komplexní služby v oblasti projekce a inženýringu staveb, stavebního dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě.

  • zpracování průkazu energetické náročnosti budov PENB
  • zpracování základního konceptu projektu
  • stanovení nákladů na projekt
  • vypracování projektové dokumentace
  • zajištění stavebního povolení včetně vyjádření stanovisek dotčených orgánů
  • výkon stavebního dozoru
  • výkon činnosti autorizovaného inženýra
  • výkon činnosti koordinátora BOZP